Lingotto

Lingotto is ons motto

Lingotto is ons motto

De naam van Lingotto is ontleend aan de gelijknamige fabriek van FIAT in Turijn, die in de jaren 1915-1918 werd gebouwd naar een ontwerp van de Italiaanse ingenieur Giacomo Matté Trucco. De Lingotto in Turijn was zowel de geboorteplaats als het hoofdkwartier van FIAT. Ten tijde van de bouw was het de grootste en modernste fabriek in Europa. Het gebouw is 500 meter lang, vijf verdiepingen hoog en dankt zijn bekendheid aan het testcircuit op het dak.

De Lingotto was ook het eerste voorbeeld van modulair bouwen in gewapend beton. Aan het ontwerp van de Lingotto ligt een raster van 6 x 6 meter ten grondslag voor de kolommen, balken en vloeren, dat bijna duizend keer herhaald wordt. Het bouwsysteem maakte de Lingotto tot een van de éérste multifunctionele gebouwen uit de moderne tijd. Van grote architectonische schoonheid zijn de twee hellingbanen, die de auto’s naar het dak voeren. Architecten als Le Corbusier en Van Doesburg publiceerden in de jaren twintig in lyrische bewoordingen over het futuristische gebouw.

Het stilvallen van de productie van FIAT’s in 1982 markeerde het begin van een lang debat over de toekomst van het monumentale ensemble. Renzo Piano verwierf uiteindelijk de opdracht om het ontwerp te maken voor een herbestemming van de Lingotto, nadat daarvoor een prijsvraag was uitgeschreven onder twintig architecten. Giovanni Agnelli, de president-directeur van FIAT, was de grote inspirator achter de conversie van het economisch en cultureel symbool van Turijn.

In de jaren negentig is de Lingotto getransformeerd tot een multifunctioneel centrum. De transformatie heeft Turijn een unieke plek opgeleverd waar, in de woorden van Piano, de publieke en private sector elkaar ontmoeten. Vanwege de omvang en de programmatische rijkheid is de Lingotto eigenlijk op te vatten als een stuk stad – un pezzo di cittá – een multifunctioneel complex dat alle stedelijke aspecten als wonen, werken, entertainment, commercie, educatie technologie en cultuur verbindt. De Lingotto zit weer vol dynamiek en genereert ook nieuwe initiatieven, zoals de Lingotto Oval, waar – tijdens de Olympische Winterspelen van Turijn – ook Nederlandse schaatsers hebben geschitterd.